Image

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren biedt kennis en modulair onderwijs aan die u helpt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren werkbaar en effectief in te voeren.

Docent

Peter van Minnen

Image

Ik ben Peter van Minnen, geboren in 1961. Mijn hele arbeidzame leven houd ik mij bezig met arbeidsrecht en wat daarmee samenhangt. Dat deed ik eerst bij vakbonden, daarna als advocaat. Bijna 10 jaar heb ik nu mijn eigen kantoor in Schoonhoven. Mijn cliënten zitten zowel aan werknemers- als werkgeverszijde. Ook sta ik ondernemingsraden bij.
In de loop der jaren deed ik veel proceservaring op, ook in hoger beroep. Momenteel adviseer ik meer dan ik procedeer. Maar altijd na de afweging: hoe bereiken we het beste resultaat. Met enige regelmaat word ik betrokken in onderhandelingssituaties. Dat varieert van cao-onderhandelingen tot onderhandelingen met or en vakbonden over een bedrijfssluiting en een sociaal plan. Maar soms ook onderhandelingen waarin ik meer een regie of begeleidende rol speel.
Al zo’n 20 jaren geef ik opleidingen op arbeidsrechtelijk gebied. Dat kan zijn een maatwerkopleiding in company bij bijvoorbeeld een organisatie of een advocatenkantoor waar men tegen specifieke problemen aanloopt. Vaak betreft het ook algemene opleidingen voor beginners, gevorderden of specialisten in het arbeidsrecht. Onderwerpen die ik onder andere behandelde de achterliggende jaren zijn de WWZ, cao-recht, ontslagrecht, procederen in het arbeidsrecht, overgang van onderneming, de zieke werknemer en dergelijke. Momenteel ligt er de nodige nadruk op WNRA gerelateerde opleidingen.
Voor mij is niet alleen de overdracht van kennis het doel van een opleiding, maar ook het meegeven van ‘het waarom’ iets zo is. Dit omdat ik er van overtuigd ben dat het bijdraagt aan een beter gebruik van de opgedane kennis.
Min of meer een nevenactiviteit is mijn betrokkenheid bij sportrecht. Dit onder andere als arbitrator bij de Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne en als arbiter in de Arbitragecommissie van de KNVB te Zeist.

Meer informatie over mij en mijn kantoor: www.petervanminnen.nl

Tot onze grote spijt moeten wij u berichten dat Peter van Minnen op 15 mei 2019 is overleden.

Peter was een van de founding fathers van Knra en hij heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Knra.

Bovenal was hij een zeer plezierige collega en een aimabel mens, die anderen de ruimte gaf zich te ontwikkelen en dat is precies wat een opleider/docent moet doen.

Wij missen hem nu al zeer en wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij het een plekje geven van hun grote verlies.

Jacques Dijkgraaf

Hugo van Duijvenbode

James Helmer

Magiel Kragten

Ed van Meer

Dennis Mulders

Peter van Minnen

Nienke van Osch

Sandra Roelofsen

Gonnie Theunissen

Koen Weijling

Knra

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren verzorgt modulaire cursussen voor HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers, die te maken krijgen met de gevolgen van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Verder ondersteunen wij met onze kennis de professionals binnen uw organisatie die dit transitieproces moeten voorbereiden en implementeren.

U kunt ons per email bereiken op: info@knra.nl