Image

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren biedt kennis en modulair onderwijs aan die u helpt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren werkbaar en effectief in te voeren.

Het Knra verzorgt voor Erasmus Academie de masterclass

Wnra voor de HR adviseur

Over deze masterclass
In overleg met de vakgroep Arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) ontwikkelde Knra een masterclass ‘Wnra voor de HR adviseur’. Deze masterclass zet Knra samen met de Erasmus Academie in de markt, waarvoor we gebruik maken van de faciliteiten van de EUR, zoals een digitale leeromgeving, kennisvideo’s en online leer tools.
We kiezen daarbij voor een uniek 2-daags programma waarin we onderscheiden tussen:
 • het aangaan van de arbeidsovereenkomst
 • wat gebeurt er tijdens de arbeidsovereenkomst
 • het einde van de arbeidsovereenkomst
 • procederen in verband met de arbeidsovereenkomst
Het niveau van de masterclass is HBO+. De masterclass ‘Wnra voor de HR adviseur’ is geschikt voor HR-adviseurs met een universitaire of hbo-opleiding, of met een vergelijkbaar werk- en denkniveau.


Wnra?
De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) is de overgang van de overheid naar het arbeidsrecht van de marktsector en de Ambtenarenwet 2017 en daarmee naar ‘het nieuwe ambtenarenrecht’


Waarom deze masterclass?
Vanaf 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Veel ambtenaren krijgen dan dezelfde rechtspositie als werknemers in het bedrijfsleven. Bent u als HR-professional werkzaam in de publieke sector en wilt u voorbereid zijn op deze veranderingen? Dan is de tweedaagse masterclass Wnra voor de HR adviseur iets voor u. Ontdek welke onderdelen uit het civiele arbeidsrecht relevant zijn voor uw werk.


Wie kunnen de masterclass nog meer volgen?
De masterclass Wnra voor de HR adviseur is door zijn unieke opzet ook goed te volgen voor andere professionals die binnen de publieke sector en vanuit de vakbonden te maken hebben met de uitvoering van Wnra en de overgang naar het nieuwe Ambtenarenrecht bij de overheid. Denk hierbij onder meer aan beleidsadviseurs, junior en medior arbeidsjuristen, afdelingshoofden en andere overheidsmanagers, alsmede voor op de overheid gerichte vakbondsvertegenwoordigers.
Door de focus op het Arbeidsrecht is de opleiding daarnaast geschikt voor HR-adviseurs en arbeidsjuristen uit de marktsector. U heeft geen specifieke voorkennis van de overheid nodig. Bent u nu werkzaam binnen HR in het bedrijfsleven en wilt u weten wat het voor u betekent als u vanaf 1 januari 2020 overstapt naar de overheid? Schrijf u dan in voor deze masterclass.


Onderwerpen
 • met praktijkvoorbeelden worden de belangrijkste veranderingen door de Wnra inzichtelijk
 • handvatten voor praktische conflicthantering en -oplossing met behulp van het arbeidsrecht
 • een digitale leeromgeving met kennisvideo's en online leer tools
 • docenten met veel praktijkervaring in beide vakgebieden ambtenarenrecht en arbeidsrecht
Het Knra bestaat uit advocaten met met een dagelijkse praktijk in het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht. Zij hebben allen jarenlange praktijkervaring met beide rechtsgebieden en zijn daarom als geen ander in staat de kansen en valkuilen van de overgang van de overheid naar het nieuwe ambtenarenrecht aan anderen over te brengen. De combinatie met de faciliteiten van de Erasmus Academie borgt een hoge kwaliteit en diepgang in de masterclass.


Leerdoelen
Na het volgen van de masterclass Wnra voor de HR adviseur:
 • heeft u een toereikende kennis van het arbeidsrecht voor uw HR-praktijk binnen de overheid
 • kunt u de belangrijke aspecten van het nieuwe ambtenarenrecht toepassen in uw werk
 • weet u wat de nieuwe rechtspositie van ambtenaren inhoudt en voor de overheid betekent
 • kunt u de nieuwe regelingen ook gebruiken in meer normatieve kwesties als integriteit en de betekenis van de ‘ambtelijke status’

Stacks Image 975

Masterclass Wnra voor de HR-adviseur maart 2019

Knra

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren verzorgt modulaire cursussen voor HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers, die te maken krijgen met de gevolgen van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Verder ondersteunen wij met onze kennis de professionals binnen uw organisatie die dit transitieproces moeten voorbereiden en implementeren.

U kunt ons per email bereiken op: info@knra.nl