Image

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren biedt kennis en modulair onderwijs aan die u helpt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren werkbaar en effectief in te voeren.

Module 01

Van A naar B in het nieuwe ambtenarenrecht

Duur: 1 dag
Data: di 12 februari 2019 van 09:15 tot 16:30
Locatie: BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48, 3511 GC, Utrecht
Prijs: € 595.00

Waarom deze module?
In de module ‘Van A naar B’ zetten we haarscherp op rij wat er allemaal verandert als in 2020 het ambtenarenrecht met de Wnra overgaat naar het privaatrecht. Want u weet hoe het nu is en na het volgen van deze module weet u ook wat er straks voor in de plaats komt. We blijven in deze module bij de hoofdlijnen van de arbeidsrechtelijke begrippen. Die diepen we in onze andere modules verder uit.


Toelichting
Het is zo eenvoudig gezegd: het ambtenarenrecht gaat met de Wnra over naar het privaatrecht, waar het huidige ambtenarenrecht nog deel uitmaakt van het bestuursrecht. Maar realiseer u wel, dat daarmee het gehele juridische begrippenkader verdwijnt dat u tot op de dag van vandaag gebruikt om uw vak uit te oefenen. Tegelijkertijd gaat ook de gehele rechtspositionele besluitvormingsprocedure op de schop. Verder veranderen alle huidige juridische procedures volledig van kleur. Kortom, er komt met de Wnra veel meer op de overheid en daarmee op u af dan u wellicht zou denken.


Programma
1. Wnra: wat, waarom en hoe?

2. Karakteristieken van het nieuwe ambtenarenrecht:

 • essentie: van publiekrecht naar privaatrecht
 • regels van het nieuwe ambtenarenrecht: BW & AW2017
 • de nieuwe ambtenaar en zijn overheidswerkgever
 • belangrijkste inhoudelijke wijzigingen op rij
 • belangrijkste wijzigingen in rechtsbescherming
 • verwachte knelpunten in het nieuwe ambtenarenrecht
 • wat regelt de AW 2017?
 • ‘The Big Bang’ op 1 januari 2020.

3. Uitgezonderde sectoren: politie, defensie en rechterlijke macht.


Leerdoelen
 • U hebt een goed begrip van wat de Wnra voor de uitoefening van uw vak betekent.
 • U kent de belangrijkste veranderingen die samenhangen met de overgang naar een privaatrechtelijke ambtenarenrecht.
 • U weet welke rechtsfiguren van het huidige ambtenarenrecht verdwijnen en welke daarvoor in het nieuwe ambtenarenrecht in de plaats treden.
 • U hebt een goed zicht op de bijzondere eisen die ook in de toekomst aan ambtenaren worden gesteld en waarom.
 • U legt de basis om te kunnen beoordelen welke bedrijfsvoeringsprocessen binnen uw dienst aan de Wnra moeten worden aangepast.
 • U hebt een goed beeld van de wijzigingen in besluitvormingsprocessen en rechtsbescherming die met de Wnra de overheid binnentreden.
 • U inventariseert en begrijpt de met de invoering van de Wnra verwachte knelpunten in de HR- en arbeidsjuridische praktijk binnen overheden.
 • U bent bekend met de betekenis en gevolgen van ‘The Big Bang’ die door de Wnra op 1 januari 2020 door de overheid golft.
 • U bent goed op de hoogte van het overgangsrecht dat met de Wnra samenhangt.
 • U krijgt mee waarom de politie, defensie en de rechterlijke macht van de Wnra zijn uitgesloten en wat dit betekent voor de overheidspraktijk.

De modules kunnen ook bij u op locatie en op maat worden uitgevoerd. Voor vragen hierover kunt u vrijblijven contact met ons opnemen: info@knra.nl

Knra

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren verzorgt modulaire cursussen voor HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers, die te maken krijgen met de gevolgen van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Verder ondersteunen wij met onze kennis de professionals binnen uw organisatie die dit transitieproces moeten voorbereiden en implementeren.

U kunt ons per email bereiken op: info@knra.nl