Image

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren biedt kennis en modulair onderwijs aan die u helpt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren werkbaar en effectief in te voeren.

Module 06

Reorganisaties en fusies binnen de overheid

Duur: 1 dag
Data: Op aanvraag
Locatie: In huis
Prijs: Op aanvraag

Duur: 2 dagdelen

Waarom deze module?
Door de overgang naar de Wnra gaan er voor overheden ook andere rechtsregels gelden voor wat betreft reorganisaties en fusies. In deze module behandelen we alle belangrijke rechtsvragen die in dat verband aan de orde zijn en voorzien deze van een passende beantwoording.


Toelichting
In deze module zullen we ons bezig houden met de aantal vraagstukken. Vraag is of een overheidsdienst op eenzelfde wijze kan worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar als een private onderneming? Gaan dan ook de cao’s en de ambtelijke status zoals die binnen de dienst van herkomst gelden mee over?
Kan het UWV een bedrijfseconomisch ontslag binnen de publieke sector beoordelen omdat de overheid met belastinggeld gefinancierd wordt of komt er een sectorale ontslagcommissie? Verandert er nog iets met betrekking tot de inhoudelijke eisen die aan de juridische beoordeling van reorganisaties worden gesteld?


Programma
1. Overgang van onderneming en reorganisaties;
 • behoud van rechten en plichten
 • overgang van cao’s
 • UWV of ontslagcommissie
 • Sociaal Plan en Van Werk Naar Werk Beleid
 • afspiegelen of anders?
 • ontslagrecht en procedures bij overgang van onderneming en reorganisaties


Leerdoelen
 • U krijgt een gedegen inzicht in de juridische criteria zoals die gelden bij overgang van onderneming in het BW-arbeidsrecht en de vertaalslag daarvan naar de overheid.
 • U bent in staat om de belangrijkste rechtsvraagstukken die daarmee samenhangen adequaat te vertalen naar uw overheidsomgeving.
 • U kent de werking van de juridische procedures zoals die onder het BW-arbeidsrecht gelden bij overgang van onderneming en reorganisatie voor wat betreft de besluitvorming daarover en de rechtsbescherming daartegen.
 • U hebt een goede kennis van de belangrijkste documenten die daarin een rol spelen en van de juridische eisen die daaraan gesteld worden.
 • U bent op de hoogte van knelpunten die kunnen optreden in de bedrijfseconomische ontslagtoets bij overheidsreorganisaties door het UWV en wat het alternatief is.
 • U hebt een goede kennis van de belangrijke verschillen tussen de rechtsvragen op deze onderwerpen in het oude respectievelijk het nieuwe ambtenarenrecht.

De modules kunnen ook bij u op locatie en op maat worden uitgevoerd. Voor vragen hierover kunt u vrijblijven contact met ons opnemen: info@knra.nl

Knra

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren verzorgt modulaire cursussen voor HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers, die te maken krijgen met de gevolgen van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Verder ondersteunen wij met onze kennis de professionals binnen uw organisatie die dit transitieproces moeten voorbereiden en implementeren.

U kunt ons per email bereiken op: info@knra.nl