Image

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren biedt kennis en modulair onderwijs aan die u helpt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren werkbaar en effectief in te voeren.

Module 07

Sociale zekerheid voor ambtenaren en flexibele arbeidsrelaties

Duur: 1 dag
Data: Op aanvraag
Locatie: In huis
Prijs: Op aanvraag

Duur: 2 dagdelen

Waarom deze module?
In deze module ligt de nadruk op de sociale zekerheid van ambtenaren bij ziekte en werkloosheid. Deze leerstukken vertonen veel overeenkomsten met hun equivalenten in het huidige ambtenarenrecht. Met name op het terrein van loondoorbetaling bij ziekt en bovenwettelijke werkloosheidsregelingen in relatie tot de transitievergoeding brengt de Wnra een aantal veranderingen, zowel qua inhoudelijke juridische toetsing als procedureel. Bijvoorbeeld: hoe verhouden de transitievergoeding en de billijke vergoeding zich tot de bovenwettelijke werkloosheidsaanspraken van ambtenaren? En hoe ziet de procedure bij ontslag op medische gronden er precies uit? Verder gaan we in op wat redenen kunnen zijn om te kiezen voor een ZZP-er of payroller in plaats van het (nieuwe) ambtenaarschap. Daarom kiest Knra ervoor om deze onderwerpen in een separate module aan de orde te stellen.


Toelichting
In deze module ligt de focus op de in de titel genoemde onderwerpen zoals die in het BW-arbeidsrecht en dus straks ook voor de publieke sector gelden.

Deze leerstukken vertonen veel overeenkomsten met hun equivalenten in het huidige ambtenarenrecht. Desalniettemin zijn er ook belangrijke verschillen, zowel qua inhoudelijke juridische toetsing als procedureel. Bijvoorbeeld: hoe verhouden de transitievergoeding en de billijke vergoeding zich tot de bovenwettelijke werkloosheidsaanspraken van ambtenaren? En hoe ziet de procedure bij ontslag op medische gronden er precies uit? Daarom kiest Knra ervoor om deze onderwerpen in een separate module aan de orde te stellen.

In de module Sociale zekerheid voor ambtenaren en flexibele arbeidsrelaties komen alle juridische aspecten van deze onderwerpen uitgebreid aan bod en worden van passende beantwoording voorzien.


Programma
1. Bijzondere loondoorbetalingverplichtingen
2. Verlofaanspraken
3. Ziekte, arbeidsongeschiktheid en medisch ontslag
4. Werkloosheid en eigenrisicodragerschap
5. Samenloop van aanspraken bij werkloosheid
6. ZZP-ers en payrollconstructies


Leerdoelen
  • U krijgt een gedegen inzicht in de juridische criteria zoals die gelden in alle onderwerpen die in deze module aan de orde komen.
  • U bent in staat om de belangrijkste rechtsvraagstukken die daarmee samenhangen adequaat te vertalen naar uw overheidsomgeving.
  • U kent de werking van de juridische procedures zoals die onder het BW-arbeidsrecht gelden bij medisch ontslag voor wat betreft de besluitvorming daarover en de rechtsbescherming daartegen.
  • U hebt een goed beeld van de samenloopmogelijkheden van aanspraken bij werkloosheid van gewezen ambtenaren en de juridische criteria die gelden bij de toekenning of afwijzing daarvan.
  • U kent de verschillende mogelijkheden en hun voor- en nadelen om arbeid in te zetten door middel van andere rechtsvormen dan de arbeidsovereenkomst, zoals door middel van uitzendovereenkomsten, inhuur via payrollconstructies en ZZP-ers.
  • U hebt een goede kennis van de belangrijke verschillen tussen de rechtsvragen op deze onderwerpen in het oude respectievelijk het nieuwe ambtenarenrecht.

De modules kunnen ook bij u op locatie en op maat worden uitgevoerd. Voor vragen hierover kunt u vrijblijven contact met ons opnemen: info@knra.nl

Knra

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren verzorgt modulaire cursussen voor HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers, die te maken krijgen met de gevolgen van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Verder ondersteunen wij met onze kennis de professionals binnen uw organisatie die dit transitieproces moeten voorbereiden en implementeren.

U kunt ons per email bereiken op: info@knra.nl