Image

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren biedt kennis en modulair onderwijs aan die u helpt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren werkbaar en effectief in te voeren.

Module 09

Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten in het nieuwe ambtenarenrecht

Duur: 1 dag
Data: Op aanvraag
Locatie: In huis
Prijs: Op aanvraag

Duur: 2 dagdelen

Waarom deze module?
In het huidige ambtenarenrecht zijn verschillende vormen van aansprakelijkheden en schadeverhaal aan de zijde van werkgevers en werknemers te onderkennen. In het arbeidsrecht van de marktsector is dat alles niet anders. Wel deels anders zijn de juridische criteria in regelgeving en jurisprudentie in beide rechtsgebieden voor wat betreft de aansprakelijkheden en mogelijkheden tot schadeverhaal die daarmee samenhangen.
Voor een goed begrip van de ambtelijke dienstbetrekking van de toekomst is het dus essentieel ook deze wijzigingen goed in beeld te hebben en die te verdisconteren in de HR-processen van de toekomstige genormaliseerde ambtelijke dienst.


Toelichting
In de module Aansprakelijkheid en schadeverhaal van overheidswerkgevers en ambtenaren zetten we haarscherp op rij welke veranderingen de ambtelijke diensten naar verwachting te wachten staan als gevolg van de Wnra. Daarbij zijn aantoonbare voorbeelden te geven.
Zo kan er schade zijn aan spullen van de ambtenaar die tijdens zijn dienstuitoefening is ontstaan. Maar ook schade die de ambtenaar aan de ambtelijke dienst toebrengt door zijn dienstuitoefening. Of juist aan derden die voor een specifiek belang van de ambtelijke dienst afhankelijk waren, of omgekeerd: een derde die een ambtenaar schade toebrengt. Verder kan er sprake zijn van ziekte of letsel bij de ambtenaar die hij al dan niet tijdens de dienstuitoefening heeft opgelopen. In het laatste geval wordt er dan vaak gediscussieerd of er al dan niet sprake is van een dienstongeval of beroepsziekte.


Programma
1. Aansprakelijkheid en schadeverhaal in de nieuwe ambtelijke dienstbetrekking:
  • algemeen
  • beroepsziekten en bedrijfsongevallen
  • verschillen en overeenkomsten in bestuursrechtelijke en civiele rechtspraak
  • de Verhaalswet ongevallen ambtenaren na de normalisering.


Leerdoelen
  • U hebt een goed begrip van alle binnen de ambtelijke dienst of met derden spelende situaties waarin aansprakelijkheid voor schade en/of het verhalen van schade aan de orde kan zijn en van de juridische criteria die bij elk van die situaties gelden.
  • U hebt een goede kennis op de verschillen en overeenkomsten in regelgeving en jurisprudentie op die onderwerpen tussen het huidige ambtenarenrecht en het arbeidsrecht van de marktsector.
  • U hebt een goed beeld van de veranderingen waarmee de publieke sector naar verwachting wijze op deze onderwerpen te maken krijgt als gevolg van de Wnra.

De modules kunnen ook bij u op locatie en op maat worden uitgevoerd. Voor vragen hierover kunt u vrijblijven contact met ons opnemen: info@knra.nl

Knra

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren verzorgt modulaire cursussen voor HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers, die te maken krijgen met de gevolgen van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Verder ondersteunen wij met onze kennis de professionals binnen uw organisatie die dit transitieproces moeten voorbereiden en implementeren.

U kunt ons per email bereiken op: info@knra.nl