Image

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren biedt kennis en modulair onderwijs aan die u helpt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren werkbaar en effectief in te voeren.

Workshop Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren: Wat verandert er voor u als ambtenaar?

Duur: 1 dag
Data: Op aanvraag
Locatie: In huis
Prijs: Op aanvraag

Duur: 1 dagdeel

Waarom deze module?
Op 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van toepassing. Daarmee krijgen ambtenaren een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Deze workshop is bestemd voor de individuele ambtenaar. U bent immers ‘het lijdend voorwerp’ wiens rechtspositie door de Wnra geraakt wordt en verandert. Waarmee moet u eigenlijk rekening houden en welke keuzes kunt u binnen de Wnra maken?


Toelichting
Deze workshop is primair gericht op voorlichting en informatie. Op een interactieve manier brengen wij helder voor het voetlicht wat de Wnra voor de individuele rechtspositie van de u persoonlijk betekent. Na deze workshop heeft u een goed beeld welke invloed de Wnra op uw dagelijkse werk heeft.


Programma
  • Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst: wat betekent dat voor mij?
  • Van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht: wat betekent dat voor mijn rechtsbescherming?
  • Heeft de Ambtenarenwet 2017 invloed voor mijn toekomstige loopbaan bij de overheid?
  • Welke kansen biedt de Wnra voor mijn loopbaanmogelijkheden binnen de overheid?


Leerdoelen
Na deze workshop heeft u een duidelijk beeld van de gevolgen van de Wnra voor uw positie in de organisatie, de stappen die gezet gaan worden en de keuzes die u daarin kunt maken.

De modules kunnen ook bij u op locatie en op maat worden uitgevoerd. Voor vragen hierover kunt u vrijblijven contact met ons opnemen: info@knra.nl

Knra

Het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren verzorgt modulaire cursussen voor HR-medewerkers, (arbeids)juristen, managers, leden van ondernemingsraden en vakbondsmedewerkers, die te maken krijgen met de gevolgen van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.

Verder ondersteunen wij met onze kennis de professionals binnen uw organisatie die dit transitieproces moeten voorbereiden en implementeren.

U kunt ons per email bereiken op: info@knra.nl